VIỆN KIỂM SOÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Đánh giá - Bình luận
Nhận xét đánh giá

A narration in Muslim is Messenger of Allah PBUH said, A ruler who, having control over the affairs of the Muslims, does not strive diligently for their betterment and does not serve them sincerely, will not enter Jannah with them 200mg of viagra

Trả lời.
Nhấn vào đây để đánh giá
0.02564 sec| 1699.883 kb